தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு -அரசாணை வெளியீடு!! TN 10th Public Exam Important News Released

TN 10th Public Exam Important News Released

தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு அரசாணை வெளியீடு!! TN 10th Public Exam Important News Released TN 10th Public …

Read more

கோடை விடுமுறை பள்ளி மாணவர்களுக்கு 45 நாட்கள் விடுமுறை கல்வித்துறை மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு!! Summer Leave 45 days Announced Educational Department

Summer Leave 45 days Announced Educational Department

பள்ளி மாணவர்களுக்கு 45 நாட்கள் விடுமுறை கல்வித்துறை மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு!! Summer Leave 45 days Announced Educational Department Summer Leave 45 days Announced …

Read more

நாளை தமிழகத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு!- மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவல்!! Happy Local Holiday Announced March 11

Local Holiday Announced March 11

நாளை தமிழகத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு!- மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவல்!! Local Holiday Announced March 11 Local Holiday Announced March 11  தமிழகத்தில் உள்ள …

Read more

மகிழ்ச்சியான செய்தியை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வெளியிட்டது தமிழக அரசு Tamil nadu Government has announced the happy news to the school students 2024-25

Tamil nadu Government has announced the happy news to the school students

Tamil nadu Government has announced the happy news to the school students மகிழ்ச்சியான செய்தியை பள்ளி மாணவர்களுக்கு வெளியிட்டது தமிழக அரசு Tamil nadu Government …

Read more

தமிழகத்தில் மார்ச் 8-ம் தேதி பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை மாணவர்களுக்கு நற்செய்தி!! Maha Shivaratri March 8 Local Holiday News Tamil

Maha Shivaratri March 8 Local Holiday News Tamil

தமிழகத்தில் மார்ச் 8-ம் தேதி பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை மாணவர்களுக்கு நற்செய்தி!! Maha Shivaratri March 8 Local Holiday News Tamil  Maha Shivaratri …

Read more

பள்ளிகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி அறிவிப்பு!! Maha Shivaratri School Leave Announcement 3 Days

Maha Sivarathri School Leave Announcement 3 Days

பள்ளிகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி அறிவிப்பு!! Maha Shivaratri School Leave Announcement 3 Days Maha Shivaratri School Leave Announcement 3 …

Read more

மார்ச்1-ம் தேதி நடக்கும் 12 ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வு குறித்து முக்கிய தகவல்!! 12th Public Exam 2024 Update News Tamil

12th Public Exam 2024 Update News Tamil

மார்ச்1-ம் தேதி நடக்கும் 12 ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வு குறித்து முக்கிய தகவல்!! 12th Public Exam 2024 Update News Tamil 12th Public …

Read more

10 12-ம் வகுப்பு பொது தேர்வு ஆண்டுக்கு இருமுறை மாநில அரசு உத்தரவு!! 10th 12th Class Public Examination Twice a Year State Government Order

10th 12th Class Public Examination Twice a Year State Government Order

10 12-ம் வகுப்பு பொது தேர்வு ஆண்டுக்கு இருமுறை மாநில அரசு உத்தரவு!! 10th 12th Class Public Examination Twice a Year State Government …

Read more

error: Content is protected !!