இன்றைய தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சி முழு விவரம் மகிழ்ச்சியான தகவல்!! Today Gold Rate Update Feb 23

இன்றைய தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சி முழு விவரம் மகிழ்ச்சியான தகவல்!!

Today Gold Rate Update Feb 23

Today Gold Rate Update Feb 23 தங்க விலை இன்று (23/பிப்ரவரி/2024) சென்னையில் தங்கத்தின் விலையை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம், 22 காரட்டில் 916 kdm ஹால்மார்க் தங்கத்தின் இன்றைய சரியான விலை மற்றும் சென்னையில் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை. இந்த விகிதங்கள் முறையானவை ஒரு கிராமுக்கு வீதம், 8 கிராமுக்கு வீதம் உட்பட பல்வேறு வடிவங்களில் விகிதங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. மேலும், முந்தைய நாளுடன் ஒப்பிடும்போது சென்னையில் 916 kdm தங்கம் விலை வித்தியாசம் தெளிவாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று  தங்கத்தின் விலையை பாருங்கள்.

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp Group     join
 Whatsapp Channel Join
Telegram Join
Today Gold Rate Update Feb 23
Today Gold Rate Update Feb 23

Today Gold rate per gram in Chennai (INR)

Date 1 Gm (22 K) Silver 1 Gm
23/Feb/2024  5,795 (-5 )  76.00 (-0.50 )

 

Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 Gm 8 Gm 1 Gm 8 Gm
23/Feb/2024  6,265  50,120  5,795  46,360
22/Feb/2024  6,270  50,160  5,800  46,400
21/Feb/2024  6,280  50,240  5,810  46,480
20/Feb/2024  6,255  50,040  5,785  46,280
19/Feb/2024  6,270  50,160  5,800  46,400
18/Feb/2024  6,250  50,000  5,780  46,240
17/Feb/2024  6,250  50,000  5,780  46,240
16/Feb/2024  6,230  49,840  5,760  46,080
15/Feb/2024  6,210  49,680  5,740  45,920
14/Feb/2024  6,220  49,760  5,750  46,000

 

Date Silver 1 Gm Ready Silver (1 Kg)
23/Feb/2024  76.00  76,000.00
22/Feb/2024  76.50  76,500.00
21/Feb/2024  77.20  77,200.00
20/Feb/2024  77.00  77,000.00
19/Feb/2024  77.50  77,500.00
18/Feb/2024  78.00  78,000.00
17/Feb/2024  78.00  78,000.00
16/Feb/2024  77.00  77,000.00
15/Feb/2024  76.00  76,000.00
14/Feb/2024  75.50  75,500.00

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!