மாடு வரைய உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்ப இத பாருங்க ஈசியா மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் போடலாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க!..Easy Mattu Pongal Kolam 2024 Best

மாடு வரைய உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்ப இத பாருங்க ஈசியா மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் போடலாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க!..

Easy Mattu Pongal Kolam 2024

Easy Mattu Pongal Kolam 2024 மாடு வரைய உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்ப இத பாருங்க ஈசியா மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் போடலாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க!.. பெண்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே எந்த மாதிரியான கோலம் போட்டு வாசலை அலங்கரிக்கலாம் என திட்டமிடுவார்கள். பின் பொங்களன்று குடும்பத்தினர் ஒன்று கூடி கோலமிடுவதும், வண்ணம் தீட்டுவதும் என கொண்டாட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp Group     join
 Whatsapp Channel Join
Telegram Join
Easy Mattu Pongal Kolam 2024
Easy Mattu Pongal Kolam 2024
01
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

பொங்கலை வரவேற்க முதலில் தயாராவது வண்ணங்கள் நிறைந்த கோலத்திலிருந்துதான். பெண்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே எந்த மாதிரியான கோலம் போட்டு வாசலை அலங்கரிக்கலாம் என திட்டமிடுவார்கள். பின் பொங்களன்று குடும்பத்தினர் ஒன்று கூடி கோலமிடுவதும், வண்ணம் தீட்டுவதும் என கொண்டாட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும். அங்கிருந்து தொடங்கும் பொங்கல் மகிழ்ச்சி..

அப்படி கோலங்கள் மகிழ்ச்சியை வரவேற்கும் விஷயமாக உள்ளன. அந்த வகையில் உங்கள் வாசலை அலங்கரிக்க மாட்டுப் பொங்கலன்று விதவிதமான மாடுகளை அலங்காரத்துடன் வாசலில் வரைந்திருப்பார்கள். அப்படி அழகிய மாட்டுக் கோலங்கள்  கொண்ட தொகுப்பை இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

02
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

03
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

04
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

05
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

06
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

07
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

08
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

09
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

10
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

11
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

12
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

13
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

14
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

15
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

16
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

17
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

 

Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

19
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

20
Easy Mattu Pongal Kolam 2024

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

21
News18 Tamil

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

22
News18 Tamil

மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் 2024 | Maatu pongal kolam design 2024

Leave a Comment

error: Content is protected !!