பொங்கல் பானை கோலம் 2024 புதிய தொகுப்பு இதோ!!..Pongal Panai Kolam New Designs 2024

பொங்கல் பானை கோலம் 2024 புதிய தொகுப்பு இதோ!!..

Pongal Panai Kolam New Designs 2024

Pongal Panai Kolam New Designs 2024 பெண்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே எந்த மாதிரியான கோலம் போட்டு வாசலை அலங்கரிக்கலாம் என திட்டமிடுவார்கள். பின் பொங்களன்று குடும்பத்தினர் ஒன்று கூடி கோலமிடுவதும், வண்ணம் தீட்டுவதும் என கொண்டாட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp Group     join
 Whatsapp Channel Join
Telegram Join

 

Pongal Panai Kolam New Designs 2024
Pongal Panai Kolam New Designs 2024
01
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

பொங்கலை வரவேற்க முதலில் தயாராவது வண்ணங்கள் நிறைந்த கோலத்திலிருந்துதான். பெண்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே எந்த மாதிரியான கோலம் போட்டு வாசலை அலங்கரிக்கலாம் என திட்டமிடுவார்கள். பின் பொங்களன்று குடும்பத்தினர் ஒன்று கூடி கோலமிடுவதும், வண்ணம் தீட்டுவதும் என கொண்டாட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும். அங்கிருந்து தொடங்கும் பொங்கல் மகிழ்ச்சி.. அப்படி கோலங்கள் மகிழ்ச்சியை வரவேற்கும் விஷயமாக உள்ளன. அந்த வகையில் உங்கள் வாசலை அலங்கரிக்க பொங்கல் பானை கோலங்கள் தொகுப்பை இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

மாடு வரைய உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்ப இத பாருங்க ஈசியா மாட்டுப் பொங்கல் கோலம் போடலாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க!.

02
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

03
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

04
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

05
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

06
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

07
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

08
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

09
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

10
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

11
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

12
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

13
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

14
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

15
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

16
Pongal Panai Kolam New Designs 2024

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!