விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை மாற்றப் போகும் தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள் வெளியீடு!! Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை மாற்றப் போகும் தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள் வெளியீடு!!

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement விவசாயிகளின் வாழ்க்கையே மாற்றப் போகும் அளவிற்கு தமிழக வேளாண் பட்ஜெட் இன்று இடம் பெற்றுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அதனுடைய முக்கிய அம்சங்களை நாம் கீழ் கண்டவற்றில் தெளிவாக காணலாம்.

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp Group     join
 Whatsapp Channel Join
Telegram Join

 

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement
Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

 

Image

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

Image

கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ215 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும்.

Image

 

Image

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

0Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

 

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

Tamilnadu Agriculture Budget 2024 Important Announcement

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!