தட்டச்சு தேர்வு கால அட்டவணை பிப்ரவரி 2024 பேட்ச் வாரியாக Typewriting Exam Time Table February 2024 Batch wise Time

Typewriting Exam Time Table February 2024 Batch wise Time

தட்டச்சு தேர்வு கால அட்டவணை பிப்ரவரி 2024 பேட்ச் வாரியாக

மேலும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான தகவல்களை பெற WhatsApp குரூப்பில் இணையவும்
Join our Groups
     Whatsapp Group     join
 Whatsapp Channel Join
Telegram Join

Typewriting Exam Time Table February 2024 Batch wise Time தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்கமானது ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை வணிகவியல் தேர்வுகளை நடத்தி வருகின்றது அதில் தட்டச்சு சுருக்கு எடுத்து மற்றும் கணக்கில் தேர்வுகளை தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்கமானது நடத்தி வருகின்றது மேலும் ஆபிஸ் ஆட்டோமேஷன் தேர்வுகளையும் நடத்தி வருகின்றது.

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெறக்கூடிய தட்டச்சு தேர்வுக்கான கால அட்டவணை தொகுதி வாரியாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் தாள் ஒன்று தாள்கிரண்டு ஆகியவற்றுக்கான தனித்தனியான நேர அட்டவணைகள் தெளிவாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வருகிற பிப்ரவரி மாதம் 24 25 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறக்கூடிய தட்டச்சு தேர்வு பற்றிய முழு விவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கீழே பார்க்கலாம்.

Typewriting Exam Time Table February 2024 Batch wise Time
Typewriting Exam Time Table February 2024 Batch wise Time

Batch விவரம் டைப்ரைட்டிங் ஜூனியர் கிரேட் ஆனது ஐந்து பேட்ச் ஆனது நடைபெற்றது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சனிக்கிழமை மூன்று பேச்சும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான்கு ஐந்தாவது பேட்ச்சம் ஜூனியர் தேர்வானது நடைபெற்றது இந்த ஜூனியர் தேர்வானது டைப்ரைட்டிங் தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷ் ஆனது நடைபெற்றது Typewriting Exam டைப்ரைட்டிங் தேர்வு சீனியர் பிரிவில் சனிக்கிழமை இரண்டு பேட்ச்ம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டு பேட்ச்சும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் தட்டச்சு தேர்வானது நடைபெற்றது.

ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் தட்டச்சு தேர்வு ஏதும் மாணவர்களுக்கு முதலில் இரண்டாம் தாள் 100 மதிப்பெண்ணுக்கு ஸ்டேட்மென்ட் மற்றும் லெட்டர் ஆனது கொடுக்கப்படும் அந்த இரண்டாம் தாள் நிறைவடைந்த பின் முதல் தாளானது கொடுக்கப்படும் இந்த முதல் தாளுக்கும் 100 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் இந்த தேர்வானது பத்து நிமிடத்தில் கால அவகாசத்தில் நடைபெறும்.

Typewriting Exam Time Duration

Typewriting Exam Ist Paper Tamil and English Junior – 10 min

Typewriting Exam Ist Paper Tamil and English Senior – 10 min

High speed and Pre junior – 10 min

Name of the Examination  Typewriting Exam
Name of the Organization Directorate of Technical Education
Date of Examination 24.02.2024 (Saturday)  25.02.2024 (Sunday)
Year of Examination February 2024
Typewriting Paper Paper – 1 Paper – 2
Language Tamil and English
Type Junior, Senior, High Speed
Typewriting Exam Time Table February 2024
Typewriting Exam Time Table February 2024

Typewriting Exam Time Table 2024 Batch wise Time PDF  Click

Typewriting Exam Result 

Leave a Comment

error: Content is protected !!